Informacja Dyrektora szkoły w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko referent

Prosimy o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 12/02/2022 Dyrektora Szkoły z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze – referent, Protokołem nr 1 oraz nr 2 z dnia 24 lutego 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 2/022022 & Protokół nr 1 i nr 2