Stanowisko pracowników Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi wobec agresji Rosji na Ukrainę

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 182 wyraża zdecydowany sprzeciw wobec barbarzyńskiemu atakowi Rosji na wolną i suwerenną Ukrainę
i potępia ten akt agresji. 

W pełni solidaryzujemy się z narodem ukraińskim. Protestujemy przeciwko bestialskim atakom na bezbronną ludność cywilną, w tym dzieci. 

Deklarujemy pełne wsparcie i pomoc humanitarną.