WYGRAJMY ze SMOGIEM

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

W budynku B przy ulicy Traktorowej został zainstalowany miernik jakości powietrza. Dane zbierane przez miernik są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na ekranie umieszczonym na parterze, naprzeciwko wejścia głównego, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza (ilość pyłu zawieszonego: PM2,5, PM10, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza). Jesteśmy jedną ze 100 szkół w Polsce, która może na bieżąco śledzić jakość powietrza wokół szkoły.

Głównym celem projektu „Wygrajmy ze smogiem” jest edukacja uczniów w obszarze ochrony czystości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu. Bieżący stan powietrza można także (oprócz szkolnego wyświetlacza) sprawdzić na stronie esa.nask.pl

Koordynatorami projektu są: panie Beata Skalska i Izabella Żółtaszek