Łódzki Budżet Obywatelski – projekt L126, zadanie ponadosiedlowe dla SP nr 182 w Łodzi

Modernizacja sal gimnastycznych w SP 182 – Teofilów  

Szanowni Państwo!
Kto jeszcze tego nie zrobił, prosimy o zagłosowanie na modernizację sal gimnastycznych w obu budynkach Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi.
Zarekomendujcie nasz projekt L126 rodzinie, przyjaciołom i znajomym!  
Zakończono głosowanie w formie papierowej. 
Głosujemy teraz TYLKO przez Internet do 31. 10. 2022 roku.

https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/glosowanie/glosowanie.php

W tym roku można zbierać głosy znacznie łatwiej, ponieważ mogą głosować wszystkie osoby zamieszkałe  w Łodzi z numerem PESEL, bez ograniczenia wieku (także cudzoziemcy).
Pamiętajcie, że jedna osoba może zagłosować tylko jeden raz.

Zbierajmy, a uzbieramy. Głosujmy, a wygramy !!!    

Модернізація спортивних залів у початковій школі 182 - Теофілів

Пані та панове!
Хто ще не зробив, прошу проголосувати за модернізацію спортивних залів в обох корпусах ЗОШ №1. Тадеуш Завадський «Зоська» в Лодзі.
Рекомендуйте наш проект L126 рідним, друзям і знайомим!
Голосування на папері закрито.
Зараз ми голосуємо онлайн ТІЛЬКИ до 31.10.2022.

https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/glosowanie/glosowanie.php

Цього року легше збирати голоси, тому що всі мешканці Лодзі з номером PESEL можуть голосувати без вікових обмежень (включно з іноземцями).
Пам'ятайте, що одна людина може проголосувати лише один раз.

Збираємо і збираємо. Голосуймо і ми переможемо!!!