Kolejne spotkania z cyklu spotkań z autorami książek.

Spotkanie z Panią Grażyną Bąkiewicz w naszej szkole odbyło się  16.02.23 r.  dla klas I-II. Autorka opowiedziała nam o swoich  początkach twórczości oraz przedstawiła książki, które są odpowiednie dla wieku słuchaczy.- ” O króliczku wędrowniczku”, „Bolko mały”. ” Kto tu rządzi”, ” A u nas w domu” i wiele innych tytułów. Pani Grażyna przybliżyła nam też historię naszego miasta. Po spotkaniu uczniowie mogli dostać autograf autorki.
Kolejne spotkanie było dnia 09.03 z Panią Izabellą Klebańską dla uczniów klas IV-VI z budynku A. Uczniowie zostali zapoznani z książkami autorki ” Magiczne skrzypce”, ” Siostrzyczka”, ” Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie” i inne tytuły. Pani Izabella jest absolwentką Akademii Muzycznej i oprócz słuchania o książkach, spotkanie umilały nam dźwięki muzyki o których opowiadała nam autorka. Po spotkaniu były autografy i zdjęcia z autorką.

Зустріч з пані Гражиною Бонкевич у нашій школі відбулася 16.02.23.  для класів I-II. Авторка розповіла нам про свої зачатки творчості та представила книги, які відповідають віку слухачів.- „Про зайчика-мандрівника”, „Bolko mały”. «Хто головний», «І у нас вдома» і багато інших титулів. Пані Гражина також наблизила нас до історії нашого міста. Після зустрічі студенти могли отримати автограф автора. Наступна зустріч відбулася 09.03 з пані Ізабеллою Клебанською для учнів IV-VI класів з корпусу А. Учнів ознайомили з авторськими книгами «Чарівна скрипка», «Сестричка», «Каприс, жарт та інші музичні забаганки» та іншими назвами. Пані Ізабелла є випускницею Академії музики і крім прослуховування книг, зустріч стала приємнішою завдяки звукам музики, про які нам розповів автор. Після зустрічі були автографи та фото з автором.