Ogólnopolski konkurs Logicznego myślenia

We wtorek (14 marca 2023r.) w szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Podczas konkursu dzieci musiały rozwiązać test wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Mimo, że pytania stanowiły różny poziom trudności, dzieci nie poddały się i chętnie szukały prawidłowych rozwiązań. Trzymamy kciuki za naszych uczestników, wyniki pod koniec roku szkolnego.

У вівторок (14 березня 2023 року) в школі відбувся Національний конкурс логічного мислення, організований Центром шкільної освіти. Під час змагань діти повинні були вирішити тест з множинним вибором, що складається з 26 питань. Хоча питання були різної складності, діти не опускали руки і жадібно шукали правильні рішення. Тримаємо пальці схрещеними за наших учасників, результати в кінці навчального року.