Warsztaty „Stop cyberprzemocy i innym siecio-zagrożeniom”

W ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu” przedstawiciele klas 8, 7 i 6c uczestniczyli w warsztatach „Stop cyberprzemocy i innym siecio – zagrożeniom”. Uczniowie wyjaśnili pojęcie cyberprzemocy, wymienili przyczyny i skutki tego zjawiska. Zapoznali się z konsekwencjami prawnymi w przypadku stosowania cyberprzemocy wobec innych osób. Położono także nacisk na możliwe sposoby szukania pomocy w sytuacji, gdy ktoś staje się ofiarą tego zjawiska. Zajęcia przeprowadziły:. J. Dolder
i K. Rękawiecka.

У рамках Дня безпечного Інтернету учні 8, 7 та 6 класів взяли участь у майстер-класах Стоп кібербулінгу та іншим онлайн-загрозам. Учні пояснили поняття кібербулінгу, перерахували причини та наслідки цього явища. Ознайомилися з правовими наслідками застосування кібербулінгу щодо інших людей. Також було наголошено на можливих способах звернення за допомогою, коли хтось став жертвою цього явища.
Заняття проводили: Й. Долдер і К. Рєкавецька.