Ogólnołódzki konkurs fotograficzno-plastyczny

Konkurs fotograficzno-plastyczny ” Patrząc na świat oczyma św. Franciszka”
(organizator SP nr 14 w Łodzi)

Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy na poniższy temat.

” Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami.”

Uczniowie klas I-III

– wykonują prace plastyczną w/w cytatu z ” Pieśni słonecznej”. Format A4, technika dowolna.
Pracę oddają do ks. Marka lub p. Marii Gliszczyńskiej.

Uczniowie klas IV-VIII

– wykonują zdjęcia w oparciu o w/w podany cytat, ukazując piękno otaczającego nas świata.
Uczeń może dostarczyć max. 3 zdjęcia, format 10X15.
Mogą to być zdjęcia z wakacji, wycieczek, spacerów, podczas których uczeń uchwycił piękno otaczającego świata.

Zdjęcia proszę dostarczyć do Pani Sylwii Kardzis lub nauczycieli religii.

Termin oddawania prac to 8 maja!!!

Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.
To jest link do pobrania formularza zgłoszeniowego- zgody.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

Uwagi końcowe:

a) Każdy autor wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów podanych danych osobowych
wyłącznie w celach związanych z konkursem.
b) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że fotografia jest
wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział.
c) Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
d) Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Plakat przedstawia farby mazaki, pędzle , aparat, i rysunek świętego Franciszka. Znajduje się też napis: konkurs fotograficzno-plastyczny "patrząc na świat oczyma św. Franciszka"

Фотоконкурс «Погляд на світ очима Святого Франциска» (організатор початкової школи No 14 у Лодзі) Конкурсним завданням є створення роботи на наступну тему. „Слава Тобі, мій Господи, через нашу сестру-матір-землю, хто нас живить і ховає, плодоносить різними плодами з різнокольоровими квітами і травами».
Учні І-ІІІ класів виконують художні твори наведеної вище цитати з «Пісні сонця». Формат А4, будь-яка техніка. Вони передають роботу о. Мареку або пані Марії Гліщинській.
Учні IV-VIII класів – фотографуються на основі наведеної вище цитати, показуючи красу навколишнього світу. Студент може надати макс. 3 фотографії, формат 10Х15. Це можуть бути фотографії свят, екскурсій, прогулянок, під час яких учень захопив красу навколишнього світу. Будь ласка, надайте фотографії пані Сільвії Кардзіс або вчителям релігії. Кінцевий термін подачі робіт – 8 травня!!! Робота повинна супроводжуватися заповненою та підписаною анкетою.
Це посилання для завантаження форми заявки на отримання згоди.
Переможці конкурсу отримують матеріальні призи та дипломи.
Заключні зауваження:
a) Кожен автор дає згоду на обробку персональних даних, наданих організаторами виключно для цілей конкурсу.
b) Участь у конкурсі рівносильна заяві про те, що фотографія є результат творчості людини, що бере в ньому участь.
в) Організатор конкурсу не повертає подані роботи.
г) Участь у конкурсі рівносильна прийняттю його правил.