Żywioły z 4 c

Klasa 4 c odwiedziła Ulicę Żywiołów w EC1. To miejsce przeznaczone do przeprowadzania różnych doświadczeń. Podczas zabawy uczniowie pogłębiali swoją wiedzę przyrodniczą, techniczną, językową oraz umiejętności społeczne, koordynację ruchową i sprawność fizyczną. Ulica Żywiołów to nauka i eksperymenty w jednym!

Елементи 4 с Клас 4c відвідав Вулицю елементів в EC1. Це місце, призначене для проведення різних експериментів. Під час гри студенти поглибили свої природничі, технічні та мовні знання, а також соціальні навички, координацію рухів та фізичну підготовку. Вулиця стихій – це наука та експерименти в одному!