Wyniki konkursu „Gdzie mieszka dobroć”

Z wielką radością informujemy, że nasi uczniowie Jasmin Hasan oraz Michał Laskus zdobyli odpowiednio 1 i 2 miejsce w II edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego „Gdzie mieszka dobroć”.
Każdy uczestnik oddał pracę indywidualną wykonaną kredkami, farbami, mazakami bądź metodą mieszaną. Mamy bardzo uzdolnionych uczniów. Życzymy im dalszych sukcesów.
Organizatorami byli: Izabella Piątkowska oraz Renata Kanwiszer.

Ми дуже раді повідомити, що наші учні Jasmin Hasan та Michał Laskus вибороли відповідно 1 та 2 місце у другому конкурсі міжшкільної творчості «Там, де живе добро».
Кожен учасник давав індивідуальну роботу, виконану крейдою, фарбами, маркерами або змішаним методом. У нас дуже талановиті студенти. Бажаємо їм подальших успіхів.
Організаторами виступили: Izabella Piątkowska та Renata Kanwiszer.