DLA ŁODZI NA 600 – LECIE

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody 600 – lecia nadania Łodzi praw miejskich. Co prawda jubileusz wypada 29 lipca, bo to w tym dniu roku pańskiego 1423 objawiono wolę króla Władysława Jagiełły, ale my łodzianie przygotowujemy się do tego święta już od wielu miesięcy.

Wycieczki po mieście

Opiekunki koła regionalnego – p. Bartczak i p. Kardzis – w roku szkolnym 2022/2023 zorganizowały kilka wycieczek po Łodzi (relacje na szkolnej stronie internetowej). Najciekawsze były te z przewodnikiem, p. Michałem, który jest znawcą historii i architektury naszego miasta, ale przede wszystkim tatą naszego ucznia z klasy III a. Odwiedziliśmy między innymi EC1 i okolice oraz skansen w Muzeum Włókiennictwa. W tym miejscu dziękujemy za poświęcony nam czas i prosimy o pomoc w następnych latach.

Albumy o Łodzi

Uczniowie klasy IV c przygotowywali na lekcji historii albumy o Łodzi. W albumach znalazła się historia, ale także legendy i zabytki naszego miasta.

Konkurs o Łodzi

Młodzież z klasy VIII c, VIII d i VIII e na lekcjach WOS wyszukiwała ciekawostki o Łodzi oraz wykonywała prace plastyczne w ramach projektu o małej ojczyźnie. Te prace wzięły udział w konkursie „Dla Łodzi na 600-lecie”. Konkurs polegał na wymyśleniu pocztówki lub plakatu związanego z jubileuszem. Na pocztówce miały znaleźć się życzenia dla Łodzi, a na plakacie ciekawe hasło. Jury oceniało wkład pracy, zaangażowanie i oczywiście wykonanie. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, młodszych i starszych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w Librusie, a przed nami jeszcze wręczenie nagród, które będzie miało miejsce na zakończenie roku szkolnego.
W szkole będą również inne konkursy w niektórych między innymi wśród nagród będą gadżety z logo 600-lecia Łodzi.

Wystawa

W maju, w budynku A, można zobaczyć wystawę najciekawszych prac konkursowych. Serdecznie zapraszamy do oglądania i podziwiania talentu naszych uczniów!!!

Wszystkich oczywiście zapraszamy na imprezy i koncerty z okazji 600 – lecia naszego miasta organizowane przez UMŁ

Joanna Bartczak i Sylwia Kardzis

ДЛЯ ЧОВНІВ ДО 600-РІЧЧЯ

Наша школа активно долучилася до святкування 600-річчя надання місту Лодзь прав. Це правда, що ювілей припадає на 29 липня, бо саме в цей день року нашого Господнього 1423 року було явлено волю короля Владислава Ягайла, але ми, жителі Лодзі, готуємося до цього свята багато місяців.

Екскурсії по місту

Опікуни регіонального кола – пан Бартчак та пан Кардзіс – у 2022/2023 навчальному році організували кілька поїздок Лодзю (повідомляється на сайті школи). Найцікавішими були ті, у яких був екскурсовод, пан Міхал, який є фахівцем з історії та архітектури нашого міста, але, перш за все, батьком нашого учня з III класу. Ми відвідали, серед інших, EC1 та околиці, а також музей під відкритим небом у Музеї текстилю. На цьому етапі ми дякуємо вам за ваш час і просимо допомоги в найближчі роки

Альбоми про Лодзь

Учні IV класу підготували альбоми про Лодзь під час уроку історії. Альбоми включають історію, а також легенди та пам’ятки нашого міста.

Конкурс про Лодзь

Молоді люди з VIII c, VIII d та VIII e класів під час уроків WOS шукали цікавинки про Лодзь та створювали художні твори як частину проекту про малу батьківщину. Ці роботи брали участь у конкурсі «За Лодзь, до 600-річчя». Конкурс полягав у вигадуванні листівки або плаката, пов’язаного з ювілеєм. Листівка повинна була містити побажання для Лодзі, а плакат повинен був містити цікаве гасло. Журі оцінювало внесок роботи, відданість справі і, звичайно ж, виконання. Конкурс був дуже популярний, від малого до великого. Результати конкурсу були оголошені в Librus, а попереду ще церемонія нагородження, яка відбудеться в кінці навчального року.

Виставка

У травні в корпусі А можна побачити виставку найцікавіших конкурсних робіт. Сердечно запрошуємо Вас подивитися і помилуватися талантом наших студентів!!!

Звичайно, запрошуємо всіх бажаючих на заходи та концерти з нагоди 600-річчя нашого міста, організовані містом Лодзь Йоанна Бартчак та Сільвія Кардзіс