Szkolny konkurs muzyczny

SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY
Piosenka na Dzień Matki dla klas 1-3

REGULAMIN

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów treściami humanistycznymi, współczesnym językiem oraz muzyką
  • rozwijanie umiejętności tworzenia autorskich tekstów oraz melodii,
  • rozwijanie umiejętności śpiewu oraz gry na instrumentach
  • rozwijanie kreatywności dzieci, zachęcenie do samodzielnej twórczości artystycznej

Forma i opis konkursu:

          Konkurs na piosenkę na Dzień Matki jest konkursem wewnątrzszkolnym, jednoetapowym.

          Zadaniem ucznia jest wykonanie gotowego już utworu muzycznego lub stworzenie do melodii znanego utworu muzycznego/autorskiej muzyki, tekstu o tematyce związanej z Dniem Matki.

          Kompozycja własna może prezentować dowolny gatunek muzyczny.   Utwór należy nagrać w formacie mp4 (uczestnik musi być widoczny na nagraniu, co potwierdzi autentyczność wykonania, które może być wzięte pod uwagę przez jurorów), a następnie wysłać na wskazane maile organizatorów.          Dopuszczalne jest zgłoszenie i wykonanie utworu w grupie do 4 osób.        Konkurs trwa do 20.05.2023 roku, a na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość opublikowania nagrania piosenki na stronie szkoły.

Organizatorzy:

Małgorzata Hejduk, Agnieszka Westwal

Uczestnicy:

– Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3.
– Udział w konkursie jest dobrowolny. Chętni zgłaszają się do organizatorów za pośrednictwem konta Librus, a następnie wysyłają nagranie na poniższe maile:|

m.hejduk@sp182.elodz.edu.pl

a.westwal@sp182.elodz.edu.pl

– Uczniowie mogą zasięgać porad u organizatorów konkursu.

Komisja Konkursowa:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Małgorzata Hejduk, Agnieszka Westwal

Wymagania:

  • Uczestnicy muszą być uczniami SP182
  • Praca powinna być samodzielna pod względem wykonania/wymyślenia piosenki.
  • Wymagana jest pisemna zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku ucznia/ uczniów.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA PONIŻEJ.

Zdjęcie przedstawia chłopca grającego na flecie i dziewczynkę grającą na gitarze. Na niebeskim tle widnieje napis szkolny konkurs muzyczny przeznaczony dla uczniów klas I-III

Дорогий!
Завершився міжшкільний мистецький конкурс «Мій казковий друг – казки з давніх часів», організований початковою школою No 48 у Лодзі. Ми раді повідомити, що ШКІЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ КОНКУРС Пісня до Дня матері для 1-3 класів ПРАВИЛА Завдання конкурсу: розвиток інтересу студентів до гуманістичного змісту, сучасної мови та музики розвиток вміння створювати оригінальні тексти і мелодії, розвиток навичок співу та гри на інструментах розвиток дитячої творчості, заохочення самостійної художньої творчості Форма та опис конкурсу: Пісенний конкурс до Дня матері – це внутрішньошкільний, одноетапний конкурс. Завдання учня – виконати готовий музичний твір або створити відомий музичний твір / оригінальну музику до мелодії, текст, пов’язаний з Днем матері. Нестандартна композиція може представити будь-який музичний жанр. Пісня повинна бути записана в форматі mp4 (учасник повинен бути видний на записі, що підтвердить справжність виконання, що може бути взято до уваги журі), а потім відправлена на вказані електронні листи організаторів. Допускається подання і виконання роботи в групі до 4 осіб. Конкурс триває до 20.05.2023, а переможці отримають матеріальні призи та можливість опублікувати запис пісні на сайті школи. Організатори: Малгожата Гейдук, Аґнєшка Вествал Учасники:
– Учасниками конкурсу можуть бути учні 1-3 класів.
– Участь у конкурсі є добровільною.
Волонтери звітують перед організаторами через обліковий запис «Лібрус», а потім надсилають запис на наступні електронні адреси:| m.hejduk@sp182.elodz.edu.pl a.westwa@sp182.elodz.edu.pl
– Студенти можуть звернутися за консультацією до організаторів змагань.
Конкурсний комітет: До складу конкурсної комісії входять: Малгожата Гейдук, Агнешка Вествал Вимоги: Учасники повинні бути студентами SP182 Твір має бути самостійним з точки зору виконання/вигадування пісні. Для використання зображення учня/учня потрібна письмова згода батьків. Зміст згоди нижче та у вкладенні повідомлення:
ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ДИТИНИ