Wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego.

Miło nam poinformować, że laureatami szkolnego konkursu z języka angielskiego dla piątoklasistów zostali:
Mateusz Bakura kl.5b, Adam Knaga kl.5c i Mateusz Kowalski kl.5c.
Konkurs odbył się 25.04.2023r. i miał formę pisemnego testu leksykalno-gramatycznego, składającego się z zadań zamkniętych (test wyboru) oraz otwartych (uzupełnianie zdań z luką, transformacje zdań).
Gratulujemy sukcesu naszym piątoklasistom!

Раді повідомити, що переможцями шкільної олімпіади з англійської мови для п’ятикласників стали:
Матеуш Бакура клас 5б, Адам Кнага клас 5с і Матеуш Ковальський клас 5с.
Конкурс відбувся 25.04.2023. і мав форму письмового лексико-граматичного тесту, що складається із закритих завдань (тест на вибір) і відкритих завдань (завершення речень з розривом, трансформації речень).
Вітаємо наших п’ятикласників!