ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo! W załącznikach przekazujemy wszystkie dostępne informacje związane z naborem do klas pierwszych na rok szkolny 2020-2021. W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Sekretariatem: 42 652 85 17, lub mailowo: k.sleboda@sp182.elodz.edu.pl

Zachęcamy do kontaktu rodziców dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego. Link do podania: wniosek-skierowanie do integracji SP182[757]

Iwona Sosnowska

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

* Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres k.sleboda@sp182.elodz.edu.pl dokonujemy następujących czynności:

– składania wydrukowanych z systemu zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych
ogólnodostypnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów
do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
– składania do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły
integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
– składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły

pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

* Szczegółowa tabela terminów rekrutacji w załączniku