Konkurs „Wierszem malowane”

Zapraszamy serdecznie uczniów klas I – V
do wzięcia udziału
w konkursie plastyczno-literackim
„Wierszem malowane”
Cele konkursu:
• Popularyzowanie wśród dzieci poezji J. Tuwima;
• Promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej;
• Kształtowanie i doskonalenie umiejętności plastycznych u uczniów;
• Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.

Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej do wybranego przez siebie wiersza Juliana Tuwima.
Format pracy: A4 lub A3.
Technika wykonania – praca płaska, forma dowolna (kredki, farby, mazaki węgiel itp.).
Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – V.
Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Prosimy także dopisać tytuł wiersza.
Prace należy składać do dnia 30.03.2023r. w świetlicach szkolnych w budynkach A i B.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3.04.2023r.
Dyplomy oraz upominki wręczone zostaną 5.04.2023r.
Zapraszamy serdecznie.
Organizatorzy: W. Pryhorchuk, I. Gusta, K. Przewoźniak, K. Gajewska, A. Tomaszewska, A. Walczakiewicz

Na plakacie widzimy kartki z napisem „konkurs wierszem malowany” oraz pędzle z farbami. U dołu jest napis: Celem zadania jest wykonanie pracy plastycznej do wybranego przez siebie wiersza Juliana Tuwima do dnia 30.03.2023r.

Сердечно запрошуємо учнів I – V класів взяти участь у мистецько-літературному конкурсі «Намальований у віршах»
Завдання конкурсу:
• Популяризація поезії Й. Тувіма серед дітей;
• Пропаганда і розвиток творчої уяви;
• Формування та вдосконалення художніх умінь в учнів;
• Розвиток творчих здібностей конкурсантів.
Конкурсне завдання:
Завдання учасників конкурсу – зробити художній твір до вірша на вибір Юліана Тувіма. Робочий формат: А4 або А3. Техніка виконання – плоска робота, будь-якої форми (крейда, фарби, фломастери, деревне вугілля тощо). Кожен учасник може зробити одну конкурсну роботу. Конкурс адресований учням І – V класів. Художній твір повинен бути описаний на звороті з вашим ім’ям, прізвищем і класом. Будь ласка, також додайте назву вірша. Роботи мають бути подані до 30.03.2023. у шкільних денних центрах у корпусах А і Б. Результати конкурсу будуть оголошені 3.04.2023. Дипломи та подарунки будуть вручені 5.04.2023 року. Ми сердечно запрошуємо вас. Організатори: В. Пригорчук, І. Густа, К. Пшевозняк, К. Гаєвська, А. Томашевська, А. Вальчакевич