Rekrutacja do łódzkich szkół ponadpodstawowych

W poniedziałek, 24 kwietnia, rozpoczyna się rekrutacja do łódzkich szkół ponadpodstawowych.

Z uwagi na to, że w tym roku szkoły podstawowe kończą uczniowie przyjęci z dwóch roczników, miasto przygotowało ponad 9 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia. Planowane jest otwarcie 54 oddziałów klas pierwszych więcej niż w bieżącym roku szkolnym. 

Rekrutacja odbędzie się w formie elektronicznej. Bardzo ważną informacją jest to, że nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę wybieranych szkół i klas.
Nabór potrwa do 23 maja do godz. 12:00. Niezbędne informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. Będzie tam również  opublikowany odsyłacz do elektronicznego systemu naboru.

To jest link do rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

To jest link do strony elektronicznego systemu naboru.

plakat przedstawia młodzież siedzącą na murku zajmujących się pisaniem. Po prawo widnieje napis Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych od 24 kwietnia do 23 maja do godziny 12 nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o liczbę wybieranych szkół i klas. Poniżej znajduje się link:https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych/

У понеділок, 24 квітня, розпочинається набір до середніх шкіл Лодзі.
У зв’язку з тим, що в цьому році початкові школи комплектуються учнями, зарахованими від двох років, місто підготувало понад 9000 місць у загальноосвітніх школах, технікумах та І ступені галузевих професійно-технічних училищ. Планується відкрити на 54 класи для перших класів більше, ніж у поточному навчальному році.  Набір персоналу відбуватиметься в електронній формі. Дуже важливою інформацією є те, що немає обмежень, коли мова йде про кількість обраних шкіл і класів.
Набір триватиме до 23 травня о 12:00. Необхідну інформацію про набір можна знайти на сайті міста Лодзь. Також буде опубліковано посилання на електронну систему відбору.
Це посилання на вступ до середньої школи.
Це посилання на сторінку електронної системи рекрутингу.